More than just DX News

VP9/K3GP VP9/WW3S VP9/ND8L VP9I Bermuda Islands

K3GP, WW3S and ND8L will be active from Bermuda Islands 26 - 30 September 2013 as VP9/K3GP, VP9/WW3S, VP9/ND8L.
They will be active in CQ WW RTTY Contest as VP9I.
QSL info:
VP9/K3GP via K3GP, LOTW.
VP9/WW3S via WW3S, LOTW.
VP9/ND8L via ND8L, LOTW.
VP9I via WW3S.